Loading
 

SLUTANVÄNDARAVTAL


Goliathcasino är ett varumärke som ägs av Goliath Ltd, ett företag som lyder under lagarna i Malta. Spelen på denna webbplats drivs av Aspire Global International LTD.
Aspire Global International LTD eller företaget är ett företag registrerat på Malta med syftet att erbjuda online spel och mobilspel med registreringsnummer C42296 och med säte på 135 High Street Sliema Malta, Aragon International Ltd är licensierad och reglerad av Malta Gaming Authority under licensnummer. MGA/CL4/400/2007 utfärdat 17 augusti 2009 (denna license införlemmar tidigare licenser som företaget innehar och listar de gamla licensnumren med deras licensdatum). företaget anordnar onlinespeltjänster till Dig ("företaget Tjänster") underordnat följande regler och villkor inberäknade i detta slutanvändaravtal ("Avtalet") vilket skall läsas noggrant av Dig i sin helhet innan Du använder företaget Tjänster eller produkter. Vänligen notera att Avtalet är ett lagligt bindande avtal mellan Dig och företaget. Genom att registrera dig med företaget och/eller genom att använda NGIs Tjänster, accepterar Du att vara bunden till detta Avtal i dess helhet och utan reservationer. Om du inte accepterar alla villkor i detta Avtal skall du omedelbart sluta använda NGIs tjänster och ta bort RVG Spelen från din dator och din mobiltelefon.

Vänligen notera:
När du spelar i Sverige är den upphandlande enheten när det gäller avtalet AG Communications LTD. AG Communications LTD är licensierade och reglerade av den svenska Spelinspektionen med licensnummer 18Li7458.

 1. Definitioner

  I detta Avtal om inte annat tydligt framgår av sammanhanget:

  Gratis övningsspel skall innebära ett spelläge som ger en innehavare av ett spelkonto möjlighet att spela RVG Spel och använda NGIs Tjänster i övningssyfte. Spela i övningsläge involverar inga insatser av faktiska pengar och innebär ingen möjlighet att vinna eller förlora pengar, men är ändå underordnat samma spelarregler som Spel Om Riktiga Pengar;
  RVG Spel skall innebära gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar vilka kan spelas av spelare som innehar ett giltigt spelarkonto via vår webbplats;
  Spelprocedurer skall innebära procedurer eller villkor utfärdade av företaget förutom detta Avtal vilka endast gäller för ett specifikt gratisspel och/eller RVG Spel om riktiga pengar;
  Spelregler skall innebära reglerna gällande alla gratis övningsspel och riktiga pengar-spel vilka använder NGIs Tjänster inklusive alla relevanta avsnitt av detta Avtal och som visas på spelprocedurerna av varje relevant RVG Spel;
  Interaktivt system skall innebära att programvaran som används av företaget för att aktivera och reglera resultatet av gratisspel och spel om riktiga pengar erbjudna av NGIs Tjänster;
  Mobilapplikationer skall innebära att mobilapplikationer som ägs, hanteras av, är anslutna till eller vilka företaget är värdar för och alla program, datafiler eller annat innehåll från denna källa, måste anslutas till eller användas på annat sätt för att du skall kunna deltaga i RVG Spelens Gratis Övningsspel och Riktiga Pengar Spel;
  Aspire Global International LTD Tjänster Innebär Aspire Global International LTD.'s system för spelande på internet igenom websidan och /eller på mobil applicering, inklusive relaterande tjänster och spelverksamhet, alla som erbjuds samt listade på olike spelsidot och /eller mobil applicationer.
  Spel skall innebära alla köp för riktiga pengar av något av våra RVG Spel i syfte att satsa online;
  Spelare skall betyda en person över arton år som innehar ett giltigt spelarkonto hos företaget i syfte att satsa online;
  Spelarkonto skall innebära ett personligt konto öppnat av en enskild person, uteslutande för denna individ, och upprättad med oss för att göra det möjligt för den personen att spela RVG Spel på vår webbsida för övningsspel och spel om riktiga pengar;
  Spel om riktiga pengar består av ett spelläge som tillåter en innehavare att ett spelkonto att spela RVG Spel som erbjuds av NGIs Tjänster, vilka involverar satsa riktiga pengar och möjligheten att vinna och förlora sådana pengar;
  RVG skall innebära alla enskilda erbjudanden att göra insatser hos företaget genom köp av en slumpmässigt genererad framställning;
  RVG Spel ska innebära gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar vilka kan spelas av spelare som innehar ett giltigt spelarkonto via NGIs Tjänster;
  Oss, Vi eller Våra Bör hänvisas till Aspire Global International LTD och /eller dotterbolag, medarbetare, direktörer, chefer, anställda av Aspire Global International LTD.
  Aspire Global International LTD partners Skall omfatta alla dotterbolag, agenter, entreprenörer och / eller affärspartners av Aspire Global International LTD, däribland White Label Partners.
  Användarnamn och lösenord med användarnamn menas det användarnamn och lösenord Du valde vid registrering för att använda NGIs Tjänster. Denna information är personlig och får endast användas av Dig för gratis övningsspel och spel om riktiga pengar;
  Webbplats skall betyda en webbplats ägd, driven, anknuten till företaget eller som densamma är värd åt och alla program eller datafiler eller annat innehåll härlett därifrån, som krävs att komma åt eller på annat sätt utnyttjas av Dig för att göra det möjligt för Dig att delta i RVG Spel för gratis övningsspel och spel om riktiga pengar;
  White Label Partner En enhet som är en ägare av en webbplats och / eller mobila enhet företag som tillhandahåller vissa funktioner, t.ex. marknadsföring och reklam, i samband med företaget Services.
  Du, Din eller Användare skall avse användaren av denna webbplats för gratis övningsspel och/eller spel om riktiga pengar.


 2. Juridisk överensstämmelse

  2.1 Tillgängligheten av Aspire Global International LTD:s Tjänster skall inte tolkas som ett erbjudande eller inbjudan från Oss att använda NGIs Tjänster om du är bosatt i ett land eller region där sådan användning för närvarande är förbjuden i lag, eller inom en jurisdiktion där Aspire Global International LTD, efter eget gottfinnande, väljer att inte erbjuda Aspire Global International LTD:s Tjänster.
  2.2 Du accepterar ensamt ansvar att avgöra huruvida Din användning av NGIs Tjänster är laglig i det land/region där Du lever och/eller i ett land/region där Du loggar in till NGIs wepplats. företaget skall inte vara ansvarigt för olaglig eller obehörig användning av NGIs Tjänster av Dig då Vi är oförmögna att verifiera lagenligheten av användning av NGIs Tjänster i varje jurisdiktion och det är Ditt ensamma ansvar att verifiera lagenligheten av att använda företaget Tjänster innan Du loggat in på Vår webbplats. Vänligen konsultera juridiskt biträde i tillämplig jurisdiktion om Du har några tvivel rörande lagenligheten av Din användning av NGIs Tjänster under de lagar i någon jurisdiktion som gäller Dig.
  2.3 Enligt lag, får Du bara använda NGIs Tjänster om du är arton (18) år fyllda, eller innehar myndig ålder enligt de lagar i det land där du lever vilket endast skall gälla om myndighetsåldern i din jurisdiktion är arton (18) år eller högre. Om du är minderårig och använder tjänsterna för spel med riktiga pengar under tiden du är i Storbritannien begår du ett brott.
  2.4 Vi förbehåller oss rätten att när som helst begära bevis på din ålder från dig, allt för att förhindra minderåriga från att använda sig av företagets tjänster. Vidare så förbehåller vi oss rätten att stänga av ditt spelarkonto och stänga av dig, temporärt eller permanent, från att använda företagets service om tillfredsställande bevis på din ålder inte tillhandahålls eller om vi misstänker att du är minderårig och sådant tillfredsställande bevis inte tillhandahålls inom fem (5) dagar från och med det att vi efterfrågat det. Ditt spelarkonto kommer då att stängas och du kommer att bli av med alla pengar i det, ett beslut som kommer att vara slutgiltigt och bindande utan möjlighet till överklagande. När du spelar i Sverige och tillfredsställande bevis på din ålder inte tillhandahålles eller om vi misstänker att du är minderårig och tillfredsställande bevis inte tillhandahålls av dig inom trettio (30) dagar från och med det att vi begärt ett sådant bevis så kommer ditt spelarkonto att stängas i enlighet med gällande bestämmelser. Vi förbehåller oss även rätten att vägra och/eller begränsa spel och/eller insatser.
  2.5 Under förbindelseperioden och i 24 efterföljande månader är inga av NGIs tjänstemän, direktörer, anställda, konsulter, agenter, dotterbolag, eller White Label Partners tillåtna att använda NGIs Tjänster direkt eller indirekt. Detta gäller även leverantörer och säljare. När du spelar i Sverige gäller följande: om du inte har uppgett tillfredsställande bevis på din ålder eller om vi misstänker att du är minderårig, och sådant tillfredsställande bevis inte tillhandahålls av dig inom trettio (30) dagar efter att vi begärt sådant bevis, kommer ditt spelarkonto att stängas i enlighet med gällande bestämmelser.Denna restriktion gäller även släktingar till de personer nämnda ovan. Med släkting menas, bl.a., en fru/man, partner, förälder, barn eller syskon.


 3. Immaterialrättigheter

  3.1 För att undanröja alla tvivel, företaget är ägare eller licensinnehavare av upphovsrätten, varumärken och andra immateriella rättigheter och/eller det Interaktiva systemet och RVG Spel erbjudna på NGIs webbplats. Spelare och framtida Spelare förvärvar inga rättigheter däri genom att använda företaget Tjänster och/eller Vår webbplats. Dessutom, annat innehåll som erbjuds av Aspire Global International LTD, inklusive, men inte begränsat till, tillhör mjukvaran, bilder, illustrationer, grafik, fotografier, animationer, videor, musik, ljud och text ("Webbplats- och mobilapplikationsinnehåll") företaget eller något av deras företag och/eller deras licensgivare och skyddas av upphovsrätt och/eller andra immateriella rättigheter, eller andra rättigheter. Spelare och framtida Spelare känner till och accepterar att de endast har tillstånd att använda företaget Tjänster och/eller webbplats i enlighet med vad som uttryckligen anges i detta Avtal och sådana Spelare erhåller inga rättigheter av Webbplats- och mobilapplikationsinnehåll, eller någon del därav. Under inga omständigheter får Du använda Webbplatsens- eller mobilapplikationernas innehåll utan föregående skriftligt medgivande från Aspire Global International LTD.
  3.2 Allt innehåll och alla tjänster från företaget är endast för personligt, okommersiellt bruk. All annan användning är strikt förbjuden och du är personligen ansvarig för skador eller kostnader som uppstått i samband med förbjudna aktiviteter.


 4. Bruk av Spelarkonton

  För att logga in och spela RVG Spel på NGIs webbplats, antingen gratis övningsspel eller spel om riktiga pengar, måste du öppna ett spelarkonto som kommer att utgöra din företaget identifikation därefter så länge som Du använder NGIs Tjänster.

  4.1 Genom att personligen öppna ett spelkonto bekräftar du härmed att:

  4.1.1 Du är minst 18 år fyllda, eller innehar den högre myndighetsålder som föreskrivs i lagstiftningen i den jurisdiktion som kan appliceras på dig och enligt de lagar som gäller för dig.
  4.1.2 Du måste tillhandahålla alla nödvändiga uppgifter för att öppna ett spelkonto: inbegriper namn, adress, kontakt e-post och/eller personligt telefonnummer. Uppgifterna som anges av er när ni regesrerar er är korrekta , sanningsenliga och fulständiga.´Det är ert ansvar att uppdatera ert spelarkonto om eventuella ändringar från er registrering. Ni samtycker härmed avv vi kan har rätt en att avslöja några eller alla uppgifter ni lämnat till oss via företaget services till företaget partners för att utföra olika funktioner som krävs för leverans av företaget tjänster, bland annat vid kontroll och verifiering av er personliga information, samt för att kunna kommunicera med ert reklam material och ange information angående NGI’s och företaget partnerst, produkter och tjänster. Vänligen se vår Sekretessvillkor För yttligare information, som du härmed godkänner. Om några av de uppgifter som du lämnat till oss skulle vara osann, felaktig, vilseledande eller på annat sätt ofullständig, kommer ni strida mot vårt avtal och vi förbehåller oss rätten att avsluta ditt spelarkonto omedelbart och /eller förhindra er från att använda företaget tjänster, utöver andra åtgärder vi kan välja att ta.
  4.1.3 Ditt företaget spelarkonto är endast till för Ditt enskilda bruk och pengar insatta på ditt spelarkonto får endast användas för att spela på NGIs webbplats. Verifikation av dina uppgifter kommer att utföras när du insätter medel till ditt konto Du får inte använda till Ditt spelarkonto för en annan persons räkning. Du får endast skapa ett spelarkonto hos företaget och skall endast använda Aspire Global International LTD:s Tjänster med ett sådant spelarkonto. All användning av Ditt spelarkonto är strikt för Dina egna privata ändamål. Vi tar inget som helst ansvar för om tredje part får åtkomst till Ditt spelarkonto och Vi skall inte hållas ansvariga för eventuella förluster Du ådragit Dig som ett resultat av en sådan händelse. All aktivering av Ditt spelarkonto med korrekt lösenord och användarnamn kommer att behandlas av Oss som en legitim inloggning av Dig till Ditt spelarkonto. Om Du blir medveten om eventuellt obehörigt bruk av Ditt spelarkonto är Du skyldig att omgående meddela oss och vi kommer att stänga av ditt spelarkonto i avvaktan på ytterligare utredning av sådant obehörigt bruk.
  4.1.4 Ränta på eventuella medel på ditt spelarkonto kommer inte att utgå. Du kommer inte att kunna placera några vad på Aspire Global International LTD:s Tjänster för ett belopp högre än det sammanlagda beloppet på ditt spelarkonto. Du ska inte behandla Aragon International Limited som en finansiell institution.
  4.1.5 Du är fullt ansvarig för att betala alla skulder till Aspire Global International LTD. Du samtycker till att inga göra några chargebacks, och/eller förneka eller dra tillbaka betalningar utförda av Dig avseende Aspire Global International LTD:s Tjänster. Du kommer att ersätta Oss för alla chargebacks, vägran eller tillbakadragningar av betalningar Du gjort och alla förluster som drabbar Oss som en följd därav.
  4.1.6 Du har inte redan sedan tidigare ett existerande spelarkonto hos [företagets namn] i ditt namn och/eller du använder inte företagets tjänster genom någon annans spelarkonto med din egen betalningsmetod. Ifall du skulle försöka öppna mer än ett spelarkonto, under ditt eget eller någon annans namn, eller ifall du försöker använda företagets tjänster genom någon annans konto, så har vi rätten att med en gång stänga alla dina konton, behålla pengarna som finns på dessa konton samt förbjuda dig från att använda företagets tjänster igen i framtiden.
  4.1.7 Du är medveten om metoderna- och reglerna av NGIs Tjänster till fullo och Internetspel i största allmänhet. Du förstår att det är ditt ansvar att se till att informationen gällande insatser och spel är korrekt. Du kommer inte att göra, eller försöka något som skadar NGIs rykte.
  4.1.8 Du är personligen ansvarig för att hålla reda på betalningar, betala och redovisa till skattemyndigheten eller andra myndigheter som ansvarar för skatt eller betalningar du blir skyldig när vinster utbetalas till dig. Du är också personligen ansvarig för alla telefonkommunikationsnätverk, internetuppkopplingar och andra godkännanden och tillåtelser du behöver för att kunna använda NGIs Tjänster.
  4.1.9 Du är personligen ansvarig för telefon- och internetuppkopplingar, inklusive alla tillåtelser och avtal du behöver för att kunna använda NGIs Tjänster.
  4.1.10 Du är inte bosatt i USA.
  4.2 Du är ansvarig för att bevara konfidentialiteten kring Ditt spelarkonto inklusive Ditt användarnamn och lösenord och för att begränsa åtkomst till Din dator, och Du accepterar att ta ansvar för alla aktiviteter som sker med Ditt spelarkonto. Du måste hålla Ditt användarnamn och lösenord konfidentiella och inte lämna ut dem till någon annan person. För att hålla Ditt lösenord och användarnamn konfidentiella, skall Du följa dessa säkerhetstips:

  • Skriv aldrig ned eller på annat sätt registrera Ditt användarnamn eller lösenord på ett sätt som kan förstås av någon annan.

  • Röj aldrig Ditt användarnamn och lösenord till någon annan person.

  • Undvik att använda användarnamn och lösenord som kan vara enkla att gissa som födelsedagar/telefonnummer, namn på äkta hälft/barn, etc.

  • Informera oss omgående (genom att kontakta Vårt supportteam) om obehörig åtkomst till Ditt spelarkonto eller misstanke att någon annan känner till Ditt användarnamn och lösenord.

  4.3 Du skall vara ensam ansvarig för alla transaktioner utförda i relation till Ditt spelarkonto med Ditt användarnamn och lösenord. Varje person som identifierar sig genom att fylla i Ditt korrekta användarnamn och lösenord förutsätts av Oss att vara Dig och alla transaktioner där användarnamn och lösenord fyllts i korrekt kommer att betraktas som giltiga och godkända av Dig.
  4.4 Företaget behåller full auktoritet över utfärdandet, underhållet och stängningen av spelarkonton hos företaget. Men avtalsförpliktelser som redan gjorts kommer att respekteras. Beslutet av företagsledningen när det gäller vilken aspekt som helst av en spelares konto och användandet av företagets tjänster är slutgiltigt, bindande och kommer inte att öppnas för att granskas eller överklagas.
  4.5. Vilande konton

  4.5.1. Om du inte har loggat in på ditt spelarkonto på tolv (12) månader i följd så kommer ditt spelarkonto att ses som ett ”vilande konto” och vi kommer att ta ut en månatlig underhållsavgift på 5% av den totala summan hos ett sådant sovande konto. Om ditt spelarkonto fortsätter att vara vilande efter mer än trettio (30) månader så kommer vi att remittera pengarna från ditt konto (om du har några) och skicka dem till dig efter att ha gjort avdrag för de tillkommande avgifterna. Om din nuvarande plats är okänd eller du har misslyckats med att förse oss med de aktuella uppgifter som krävs för att genomföra en sådan remittering så kommer dina kvarvarande medel på kontot (om några sådana finns) att föras över till Malta Gaming Authority (MGA).
  4.5.2 Den första månatliga underhållningsavgiften kommer att dras i slutet av den sista månaden efter det att ditt konto blivit vilande. Den månatliga underhållningsavgiften kommer inte att dras om det inte finns några medel hos det vilande kontot.
  4.5.3 Om du inte är boende i Storbritannien och inte har loggat in på ditt spelarkonto på tolv (12) månader i följd så kommer ditt spelarkonto att betraktas som "vilande" och vi debiterar då en månatlig avgift om 5 € för underhåll som dras från saldot på sådant vilande konto. Om ditt spelarkonto förblir vilande mer än trettio (30) månader, kommer vi skickar ditt spelarkontosaldo (om något) till dig, efter avdrag för nödvändiga avgifter. Om din nuvarande bostadsort är okänd eller om du har underlåtit att tillhandahålla aktuella uppgifter för sådan utbetalning, kommer återstående medel (om något) att överföras till Malta Gaming Authority (MGA).
  4.5.4 För alla spelare – den första månatliga underhållsavgiften kommer att debiteras i slutet av månaden före det att ditt konto blev vilande. Den månatliga underhållsavgiften skall inte tas ut om det inte finns några pengar på det vilande kontot.
  4.6 För att återfå medel från Vilande eller stängda konton så kan spelaren logga in när som helst och begära uttag av de medel som finns tillgängliga i kontot. Innan ett konto stängs så ser vi till att alla medel har tagits ut. Om kontot är blockerat på grund av bedrägeri, och det fortfarande finns pengar på det, så kommer återbetalningar som medgivits som vinster att bli förverkade av en spelare som bryter mot villkoren. Om en spelare bestämmer sig för att utesluta sig själv tillfälligt, och det finns pengar på kontot, så kommer medlen endast att bli tillgängliga för spelaren när uteslutningen är över. I fall då det rör sig om permanenta avstängningar så råder vi spelaren att begära en cash-out så fort begäran är mottagen.
  4.7 Det är ditt ansvar att se till så att du läser och förstår alla regler och procedurer hos RVG Games och hos webbplatsen (webbplatserna), inklusive utan begränsning, spelens regler och procedurer, innan du spelar för riktiga pengar.
  4.8 Det är förbjudet för dig att överföra, sälja och/eller skaffa spelarkonton till eller från andra spelare, och dessutom är det förbjudet att överföra pengar till en annan spelares konto.
  4.9 Du kan stänga ditt konto när som helst och vi kommer att betala tillbaka alla eventuella medel från ditt spelarkonto som du har rätt till, inklusive eventuella avgifter som kan tillkomma. För att stänga ditt spelarkonto råder vi dig att kontakta vår kundtjänst skriftligen. Den faktiska stängningen av kontot kommer att rätta sig efter uppsägningen av T&C. Ifall anledningen bakom stängningen av kontot har att göra med bekymmer relaterade till ett eventuellt spelberoende så bör spelaren nämna detta. Den återbetalningsmetod vi kommer att använda kommer att vara så diskret som möjligt. Alla återbetalningsprocedurer behöver granskas och övervägas. Spelare som satt in pengar och ber om att stänga sitt konto kommer att ha rätt till retentionsförsök. Retentionsförsök inkluderar att du kontaktas via olika kanaler för att klargöra skälet för din förfrågan och specifik behandling för att kunna lösa eventuella problem och förbättra kundnöjdheten.
  4.10 Om du så önskar kan du på ett diskret sätt välja att utesluta dig själv från att använda företagets tjänster under en bestämd eller obestämd period. För att kunna stoppa dig från att få tillgång till företagets tjänster kan du skicka ett e-mail till care@Goliathcasino.com; du kommer då kunna använda en funktion där du kan stänga av ditt konto. För mer information, vänligen läs vår ansvarsfullt spelande policy
  4.11 Du kan dessutom välja att införa ett tak för maximala förluster, maximala satsningar och/eller maximal tid per runda.


 5. Säkerhetsåtgärder

  företaget Interaktiva system är en skyddad miljö som bara tillåter en spelare att få tillgång till NGIs Tjänster om sådan spelare passerat genom våra skyddade nätverk som använder sig av toppmodern kryptering för användarnamns- och lösenordsdata. Du kommer inte att kunna komma åt företaget webbplatsen utan att passera genom vår säkerhetsinloggningsprocess för kunder, och alla spelare som förbigår vårt Interaktiva system kommer att åtalas i lagens fulla omfattning.

 6. Förbjuden användning av NGIs Tjänster

  6.1 Du bekräftar och erkänner härmed att:

  6.1.1 Du inte sätter in medel som härrör från brottslig och/eller otillåtna aktiviteter.
  6.1.2 Du inte bedriver andra kriminella aktiviteter och/eller ämnar utnyttja ditt spelarkonto i samband med sådana aktiviteter.
  6.1.3 Du använder inte eller avser att använda eller avser att låta någon annan person använda ditt spelarkonto i relation till företaget Services för någon förbjuden eller olaglig verksamhet, inklusive men inte begränsat till, bedrägeri eller penningtvätt, enligt lagstiftningen i er jurisdiktion eller andra tillämpliga lagar i någon annan jurisdiktion.
  6.1.4 Kredit-/kontokortsuppgifter eller andra betalningsuppgifter vilka angavs när du registrerade dig med Aspire Global International LTD, som används för insättning av pengar på ditt Spelarkonto, är den registrerade spelarens uppgifter och inte uppgifter från ett stulet- eller borttappat kort. Utan att förringa det ovannämnda, om du använder ett kredit-/kontokort eller andra betalningsuppgifter som inte är dina privata- och personliga kommer vi att anta att du fått tillåtelse från innehavaren att använda dessa uppgifter för betalningar innan du registrerade dig med oss.
  6.1.5 Du har inte innehavt ett spelarkonto hos företaget Service som avslutats eller stängts av, och Du har inte meddelat Oss, nu eller i det förflutna, att Du har ett spelberoende.
  6.1.6 Du skall inte göra intrång, tillgå eller försöka att göra intrång in på Vår webbplats. I alla fall av misstänkt intrång på NGIs Tjänster kommer vi omgående att avsluta Ditt spelarkonto, beslagta alla medel tillgängliga på kontot och underrätta berörda myndigheter.
  6.1.7 Du ska inte vara involverad i bedrägeri, fusk eller annan olaglig verksamhet i förhållande till din eller tredje mans deltagande i något av Spelen
  6.1.8 Du skall inte göra intrång, tillgå eller försöka att göra intrång in på Vår webbplats. I alla fall av misstänkt intrång på NGIs Tjänster kommer vi omgående att avsluta Ditt spelarkonto, beslagta alla medel tillgängliga på kontot och underrätta berörda myndigheter.
  6.2 Om några misstänkta, oegentliga, bedrägliga eller olagliga aktiviteter försöks och/eller utförs genom bruk av NGIs Tjänster kommer Vi att ha rätt att avsluta och/eller blockera Ditt spelarkonto och beslagta alla medel befintliga på det kontot. Vi förbehåller oss även rätten att lämna ut all information rörande ditt spelarkonto för relevanta myndigheter.
  6.3 Artificiell intelligens - Robotar: Du har inte tillåtelse att använda ett mjukvaruprogram som, enligt vår åsikt, är utrustad med artificiell intelligens ("AI-mjukvara") i anslutning med din användning av tjänsten. Vi ser över användandet av tjänsten med jämna mellanrum för att upptäcka användandet av AI-mjukvara och i händelse av att vi anser detta förekommit förbehåller vi oss rätten att vidta nödvändiga åtgärder, däribland att omedelbart spärra åtkomsten till tjänsten för de användare som begår en regelöverträdelse, avsluta en sådan användares konto och frysa alla pengar som finns på ett sådant konto.
  6.4 Vi ansvarar inte under några omständigheter för eventuella förluster eller skador åsamkade av misstänkt, oegentligt, bedrägligt, olagligt eller på annat sätt olagligt bruk av Aspire Global International LTD:s Tjänster och/eller webbplats av en användare eller någon annan obehörig individ som använder ett giltigt spelarkonto. Contact Us .


 7. Valuta och betalningar

  7.1 För att undvika missförstånd förklaras härmed att hänvisning till valuta i detta Avtal skall valutan som anges antingen vara Euro (€) och/eller annan valuta godkänd av Oss i enlighet med spelarens val av valuta på sitt spelarkonto.
  7.2 En spelare som äger ett giltigt Spelarkonto kan ta ut sina vinster enligt de utbetalningsränser som beskrivs I utbetalningsprincipen.
  7.3 Du förstår att alla finansiella kontotransaktioner kommer att hanteras av oss, eller tredje parts elektroniska betalningsprocessorer och/eller finansinstitut för vår räkning, och kontroll av finansiella kontotransaktionen skall göras för att förhindra penningtvätt. Så länge det inte säger emot villkoren av detta Avtal accepterar du att binda dig till den tredje partens, d.v.s. elektroniska betalningsenheter och andra finansiella instutioners villkor. Vi förbehåller oss rätten att genomföra kreditkontroller tillsammans med tredje parter och då använda informationen du uppgav när du öppnade ett Spelarkonto med oss eller som vi fått på annat sätt.
  7.4 Vi förbehåller oss rätten att vägra att acceptera och betala via något betalningsmedel, såsom vissa kreditkort, personliga checkar, elektroniska plånböcker och alla andra typer av betalningsmetoder. Vi förbehåller oss rätten att kreditera dig tillbaka med samma metod som du har tidigare deponerat med, så länge metoden som används tillåter det.
  7.5 Vi kan närsomhelst använda kapital från ditt konto mot avbetalningar du är skyldig oss. T.ex. har företaget rätten att ta ut pengar från ditt Spelarkonto för att betala för en uppgörelse gällande insatser du tagit del i.
  7.6 Alla inbetalningar till ditt Spelarkonto måste komma från en och samma källa, t.ex. ett kreditkort, ett kontokort eller ett betalkort, anslutna till ett konto registrerat i ditt namn.
  Vi förbehåller oss rätten att debitera dig administrativa avgifter under dina insättningar och uttag enligt vad som specificeras i ”Kassan”.
  7.7 Allmänna Villkor för E-voucher som gäller för Epro-lösning (v2.2)
  • E-PRO är en betalningslösning som tillhandahålls av EMP-CORP, en E-pengar agent, som baseras på E-pengar och E-plånböcker.

  • E-PRO är en E-Voucher utfärdat av EMP Corp, som säljs vidare av First Remit Limited (UK), en registrerat monetär service affärsverksamhet med certifikatnummer 12679642 & med fullt tillstånd av UK Financial Conduct Authority (FCA) som betalningsinstitution med referensnummer 622935.
  • E-Pro E-Voucher som säljs av First Remit kommer att visas i ditt kontoutdrag som ”online betalningar”.
  • En E-VOUCHER, som utgörs elektroniska pengar, generas i händelse av en intervention av EMP Corp för att betala för servicen erbjuden av E-HANDELSPLATSEN.
  • Om betaltjänstleverantören är EMP Corp kommer transaktionen att resultera i skapandet och köp av elektroniska pengar genom en E-pengar-utfärdare, för att användas till kreditera en E-plånbok.


 8. Återbetalningspolicy

  8.1 Inga återbetalningar kan göras av medel som har omsättningskrav eller andra begränsningar.
  8.2 En förfrågan om återbetalning kommer endast att övervägas om det efterfrågas inom de första tjugofyra (24) timmarna från och med det att den påstådda överföringen skett, eller inom trettio (30) dagar om en spelare hävdar att en annan individ (eller minderårig person) har använt sig av hans/hennes spelarkonto.
  8.3 Om din begäran av en återbetalning eller omvänd transaktion ger oss rätten att begära ytterligare verifiering av din identitet för att rätta sig efter våra rättsliga och/eller föreskrivande skyldigheter eller för att förhindra olagligt eller bedrägligt beteende, så kan vi hålla inne samtliga återbetalningar eller omvända transaktioner till dess att din identitet blivit verifierad i enlighet med gällande lag.

  Sådana omständigheter vilka kan innebära att vi måste genomföra ytterligare identitetskontroller inkluderar (men är inte nödvändigtvis begränsade till) att: Du begär att en återbetalning ska ske via en annan betalningsmetod än den du använde för insättningar till ditt konto; eller om det finns rimliga skäl att tro att en spelare inte skapat sitt spelarkonto själv (utan har gjort så å någon annans vägnar).

  När vi genomför de identitetskontroller som vi hänvisar till i denna sektion [8.3], så kommer vi att efterfråga en typ av ytterligare verifikation som det är tillåtet enligt lag att göra för att se till att våra rättsliga och föreskrivna skyldigheter uppfylls.

  Ifall du misslyckas uppfylla våra krav gällande ytterligare verifiering av din identitet så kommer vi att ta de åtgärder som krävs för att försäkra oss om att vi uppfyller våra rättsliga och föreskrivna skyldigheter. Detta kan innebära att vi måste neka din begäran om en återbetalning eller omvänd transaktion samt stänga ditt konto vilket kan resultera i förlust av dina medel. Du kommer inte ha rätt att överklaga en sådan handling, förutom i de fall då rätten att överklaga är något du har rätt till enligt rådande lag i det land eller stat som du bor i och detta inte hindras av våra egna rättsliga och föreskrivna skyldigheter.
  8.4 Oavsett något annat i återbetalningspolicyn eller några andra villkor eller regler som reglerar bestämmelsen av någon spelpromotion till dig, så kommer du inte hindras från att ta ut:
  (i) Ditt insättningssaldo:
  (ii) vinster från satsningar gjorda med medel från denna insättningsbalans; och


 9. Klagomål

  9.1 Om du har ett klagomål, använd nedanstående länk och där finner du alla sätt du kan kontakta oss på: http://Goliathcasino.com/ContactUsMail.aspx contact
  9.2 Vi kommer att göra vårt bästa för att lösa det rapporterade problemet så fort vi kan. Klagomål kommer internt graderas efter hur brådskande ärendet är och klagomålets natur, och när en lösning har bestämts kommer du att kontaktats.
  9.3 Om du har en fråga med avseende på varje transaktion kontakta oss med så detaljerade information som det är möjligt. Vi kommer att se över frågor och dispyter. Vår bedömning kommer att vara slutgiltigt. Vårt beslut är slutgiltigt (omfattas av de brittiska termerna och villkoren)
  9.4 Om du av någon anledning inte är nöjd med vår lösning på ditt ärende så kan du skicka ett klagomål till vår utsedda ADR service, ThePOGG.com eller till Malta Gaming Authority.

  Kontaktuppgifterna till ThePOGG.com är följande:
  Adress:PO Box 2089, Liv ingston, West Lothian, EH540GF, UK
  Email: complaints ThePOGG
  Klagomål bör framföras via kontaktformuläret på följande webbadress: ThePOGG.com https://thepogg.com/submit-complaint/

  Kontaktuppgifterna till MGA är följande:
  Adress: Suite 1, Level 3, TG Complex, Brewery Street, Mriehel, Birkirkara BKR 3000, Malta Telephonnummer: +356 21316590/1/3/4 Email: support.mga@mga.org.mt
  9.5 Spelar du inom EU så kan du hänvisa eventuella dispyter du kan tänkas ha med företaget i relation till dess service till European Commission's Online Dispute Resolution Platform tillgänglig på europa.eu/consumers/odr.


 10. INGEN GARANTI

  RVG SPEL, INTERAKTIVA SYSTEM, OCH WEBBPLATSENS-, PLUS MOBILAPPLIKATIONERNAS INNEHÅLL TILLHANDAHÅLLS "SOM DEN ÄR". VI LÄMNAR INGEN GARANTI ELLER FRAMSTÄLLNING, VARKEN UTTYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅTT (ENLIGT LAG, STADGAR ELLER ANNAT), INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR FÖR SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, FULLSTÄNDIGHET ELLER RIKTIGHET AV RVG SPEL, INTERAKTIVA SYSTEM, ELLER WEBBPLATS- OCH MOBILAPPLIKATIONSINNEHÅLL ELLER ÖVERTRÄDELSE AV TILLÄMPLIGA LAGAR OCH FÖRORDNINGAR.

  VI LÄMNAR INGEN GARANTI ATT RVG SPELET, INTERAKTIVA SYSTEM, WEBBPLATS- OCH MOBILAPPLIKATIONSINNEHÅLLET UPPFYLLER DINA KRAV, ÄR OAVBRUTNA, SNABBA, SÄKRA ELLER FELFRIA, ATT DEFEKTER KORRIGERAS, ELLER ATT PROGRAMVARAN, SERVERN ELLER MOBILTELEFONEN SOM GÖR DET TILLGÄNGLIGT ÄR FRI FRÅN VIRUS ELLER BUGGAR ELLER MOTSVARAR FULL FUNKTIONALITET, RIKTIGHET, TILLFÖRLITLIGHET AV MATERIAL ELLER VAD BETRÄFFAR RESULTAT ELLER KORREKTHETEN AV NÅGON INFORMATION SOM ERHÅLLITS AV DIG GENOM Aspire Global International LTD:S TJÄNSTER.

  VID SYSTEM ELLER KOMMUNIKATIONSFEL, BUGGAR ELLER VIRUS RÖRANDE KONTOFÖRLIKNING ELLER ANDRA ELEMENT AV företaget TJÄNSTER ELLER LEDER TILL FÖRLUST AV DATA ELLER ANNAN SKADA PÅ DIN DATORUTRUSTNING, PROGRAMVARA ELLER MOBILTELEFON, SKALL VI INTE PÅ NÅGOT SÄTT VARA SKYLDIGA DIG OCH VI FÖRBEHÅLLER OSS RÄTTEN ATT ANNULLERA ALLA RVG SPEL I FRÅGA OCH VIDTA ANDRA ÅTGÄRDER FÖR ATT KORRIGERA SÅDANA FEL FÖRUTOM ATT VI INTE ÄR SKYLDIGA ATT TILLHANDAHÅLLA NÅGOT BACK-UP NÄTVERK OCH/ELLER SYSTEM ELLER LIKNANDE TJÄNSTER.

  VI ÄR INTE ANSVARIGA FÖR NÅGRA SOM HELST HANDLINGAR ELLER FÖRSUMMELSER AV DIN INTERNETLEVERANTÖR, MOBILABONNEMANGSLEVERANTÖR ELLER TREDJE PART VILKEN DU HAR KONTRAKTERAT FÖR TILLGÅNG TILL DEN SERVER SOM ÄR VÄRD FÖR NGIs TJÄNSTER.

 11. Ansvarsbegränsning

  11.1 Härmed bekräftar och samtycker du till att spel kan resultera i förlust av pengar och att alla förluster som ett resultat av spel via företagets tjänster kommer att vara ditt eget ansvar.
  11.2 Ditt beslut att använda NGIs Tjänster sker på eget ansvar och risk.
  11.3 Vi är under inga omständigheter ansvariga avseende avtal, skadestånd, försumlighet eller annan form av ansvar, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med Din användning av NGIs Tjänster eller Interactive System, vare sig direkt eller indirekt, inklusive, utan begränsning, skada för förlust av affärer, vinstförluster, avbrott i verksamheten, förlust av affärsinformation, eller andra ekonomiska eller indirekta förluster (även om Vi inte anmälts av dig om möjligheten av sådana förluster eller skador).
  11.4 Vi är under inga omständigheter ansvariga avseende avtal, skadestånd, försumlighet eller annan form av ansvar, för eventuell förlust eller skada som uppstår från eller på något sätt i samband med Din användning av, någon länk som finns på NGIs webbplats. Vi ansvarar inte för innehållet i någon av de länkade sajterna.
  11.5 Du bekräftar att Vi inte ska hållas ansvarig gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, indragning eller upphävande av NGIs Tjänster.
  11.6 Du accepterar att om det interaktiva systemet eller NGIs Tjänster inte fungerar som de bör p.g.a. anslutningsproblem, driftsavbrott, förlorad data eller kommunikationsproblem, är missbruk av innehållet av NGIs Tjänster eller eventuella misstag utanför vår kontroll.

  a. Aspire Global International LTD tar inte ansvar för några förluster, inklusive förluster av vinster som uppstår och
  b. om några sådana misstag resulterar i utökade vinster som vi är skyldiga, eller har betalat Dig är du inte berättigad till dessa vinster. Du måste meddela företaget om detta direkt och betala tillbaka alla vinster du fått utbetalade till ditt Spelarkonto men som inte skall finnas där (enligt NGIs bestämmelser). företaget kan annars utnyttja sin bestämmanderätt och dra av en summa motsvarande dessa vinster från ditt Spelarkonto eller använda dessa pengar för att betala företaget pengar du är skyldig dem.


 12. Misslyckad och avbrutna spel, och andra tekniska problem

  12.1 I händelse att ett spel inte fungerar kommer alla satsningar vara ogiltiga.
  12.2 I händelse av ett spel har startats, men avbrutits på grund av ett fel i systemet, ska Aragon International Ltd återbetala beloppet som satsats i spelet till dig genom att betala in det på Ditt spelarkonto eller, om kontot inte längre existerar, genom att betala den till dig på ett godkänt sätt; och om du har en accumulated kredit vid den tidpunkt spelet felade, kredit till Ditt spelarkonto det monetära värdet av krediten eller, om kontot inte längre existerar, betala det till dig på ett godkänt sätt.
  12.3 Om Aragon International Limited krediter ditt konto med vinster som inte tillhör dig, antingen på grund av ett tekniskt eller mänskligt fel eller fel i de offentliggjorda resultatlistor eller spelprogram, pr förblir beloppen Aragon International Limited egendom och beloppet kommer att överföras från ditt spelkonto. Om du innan Aragon International Limited blivit uppmärksammade på felet tagit ut medel som inte tillhör dig, utan att det påverkar tillämpningen av andra rättsmedel och åtgärder som är lagstadgad, kommer den felaktigt utbetalade summan utgöra en skuld från dig till Aragon International Limited. I händelse av en felaktig kreditering är du skyldig att informera Aragon International Limited omedelbart via e-post.


 13. Gottgörelse

  13.1 Du accepterar att gottgöra, försvara oss och hålla Oss, Våra tjänstemän, direktörer, anställda, ombud, entreprenörer och leverantörer, skadefria, från och mot alla anspråk, skulder, skador, förluster, kostnader och utgifter, inklusive advokatarvoden, till följd av eventuell överträdelse av detta Avtal av Dig, och alla andra skulder till följd av Din användning av NGIs Tjänster eller genom någon annan persons åtkomst av NGIs Tjänster genom användning av Din användaridentifikation, oavsett om detta bruk är med eller utan din kännedom och/eller uttrycka tillstånd.
  13.2 Utöver alla andra möjliga utvägar, om du överträder något av detta Avtals villkor eller om företaget har rimliga skäl att misstänka att du överträtt villkoren, kan du gå miste om dina vinster och företaget kan bl.a. behålla existerande kapital som finns på ditt konto utan att betala dig för skador eller annat företaget är skyldiga dig pengar för, undertiden som en utredning pågår och/eller rättsliga åtgärder avslutas. Ett misslyckande av att hålla detta Avtal kan också leda till diskvalificering, avslut av Spelarkontot och/eller vidtagande av lagliga åtgärder mot dig.


 14. Ändringar av avtalet

  14.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa användarvillkor, spelreglerna och cash out-policyn när som helt, så vi råder dig till att återbesöka denna sida med jämna mellanrum så att du kan hålla dig uppdaterad kring eventuella ändringar av dessa villkor. Vi kommer att förse dig med förvarning via ditt konto om det rör sig om väsentliga förändringar av dessa användarvillkor (och eventuella relaterade villkor) och/eller skicka ett e-mail till dig med information om ändringarna ifråga till den e-mailadress som finns sammanlänkad med ditt konto. Sådana väsentliga förändringar kommer att träda i kraft sju (7) dagar efter att denna förvarning skickats till dig med någon av metoderna vi nämner här ovan. Annars börjar alla andra ändringar av användarvillkoren att gälla från och med det datum som står under ”Last Revised”, och ditt fortsatta användande av tjänsterna efter Last Revised datumet kommer innebära acceptans av, och överenskommelse att vara bunden av, dessa ändringar.
  14.2 Om du inte håller med om ändringarna av avtalet och/eller integritetspolicyn, spelreglerna och cash out-policyn, så bör du omedelbart upphöra med alla former av aktivitet på ditt spelarkonto, inklusive användandet av företagets tjänster, stänga ditt spelarkonto och begära att vi upphör med all form av korrespondens från företaget om deras tjänster.


 15. Chattfunktion

  15.1 Som en del av din användning av Aspire Global International LTD:s Tjänster kan Vi erbjuda dig en chattfunktion. Vi förbehåller Oss rätten att se över chatten och att föra ett register över alla uttalanden på sådan anordning. Din användning av chattfunktionen är underordnad följande regler:

  15.1.1 Du får inte göra några uttalanden som är sexuellt rättframt eller grovt stötande, inkluderat uttryck för trångsynthet, rasism, hat eller svordomar;
  15.1.2 Du får inte göra uttalanden som är oförskämda, kränkande, trakasserande eller en förolämpande mot operatörer på NGIs webbplats;
  15.1.3 Du får inte göra uttalanden som annonserar, marknadsför eller på annat sätt kan kopplas till andra online enheter.
  15.1.4 Du får inte göra uttalanden om Aspire Global International LTD, NGIs Tjänster eller någon annan webbplats ansluten till företaget som är osann och/eller illvillig och/ eller skadlig för Aspire Global International LTD.
  15.1.5 Du skall inte samverka/maskopi genom chattrum eller separata chattar.
  15.2 I händelse av att Du bryter mot någon av ovanstående bestämmelser om chattfunktionen, har företaget rätt att omedelbart säga upp Ditt spelarkonto. Vid sådant avslutande skall företaget betala tillbaka de medel som finns på Ditt spelarkonto utöver ett belopp Du kan vara skyldig Oss vid den tidpunkten (de eventuella). Chattrummen funktioner kan avlägsnas genom Aragon International Ltd om de missbrukats. Misstänkta chattkonversationer kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

  VÄNLIGEN NOTERA: När du använder dig av chatten kan all personlig identifierbar information som du lämnar ut läsas, samlas ihop eller användas av företaget, och företaget är inte och kommer inte hållas ansvarigt för den personliga identifierbara information som du valt att lämna ut via chatten. Suspekta chattar kommer att rapporteras till lämpliga myndigheter.

 16. Övrigt

  16.1 Innan ett pris kommer att betalas på något vinnande RVG Spel, måste det godkännas enligt detta avtal och de regler och rutiner som fastställts av Aspire Global International LTD. Vi förbehåller oss rätten att göra det enda och slutgiltiga beslutet gällande RVG Spels vinnande status och vårt beslut kommer att vara slutgiltigt och kan inte överklagas bindande och (omfattas av de brittiska reglerna och villkoren) och kan inte överklagas.
  16.2 Vi kan efter eget godtycke, vägra att registrera och tillhandahålla eller stänga ett spelarkonto, för att begränsa eller neka ett vad. I enlighet med bestämmelserna i detta avtal, i det fall ett spelarkonto stängs eller avslås, hedrar vi de avtalsenliga åtaganden som redan ingåtts.
  16.3 Genom att underteckna detta avtal och att kryssa för lämplig ruta vid registreringen accepterar du att ta emot meddelanden eller reklam från bolaget om deras tjänster eller produkter, bland annat via e-post och SMS. Genom att underteckna Avtalet accepterar du härmed att mottaga kommunikation och reklam från företaget om deras tjänster och produkter inklusive elektronisk post och SMS. Om du inte längre vill få dessa Kommunikationer från oss, var god skicka oss ett tomt meddelande med orden "ta bort" till support@Goliathcasino.com. Om du vill avregistrera dig från våra SMS-meddelanden är det bara att svara på ett SMS du mottagit från oss med meddelandetexten "stopmessage”.
  16.4 Vi förbehåller oss rätten att stänga av, ändra, lägga till och ta bort alla RVG Spel som används av NGIs Tjänster utan förbehåll och med omedelbar verkan. Vi ansvarar ej för förluster orsakade av förändringar och du kan därför inte kräva något från företaget i samband med detta.
  16.5 Du godkänner att vi efter eget gottfinnande kan överlåta detta Avtal, i helhet eller i delar, till en tredje part efter det vi informerat dig och du kommer att anses att ha gett ditt samtycke om du fortsätter att använda företaget Services efter mottagandet av ett sådant meddelande.
  16.6 Du förstår att du kommer att få elektronisk kommunikation från oss, publicerade på NGIs webbplats och/eller skickade till dig via e-post. Alla sådan kommunikation kommer att betraktas som "skriftligen" och kommer att betraktas som mottagen av dig efter 4 arbetsdagar, oavsett om du verkligen har fått dem eller inte.
  16.7 Verkställbarheten eller validiteten i någon del av det här avtalet skall inte påverka validiteten eller verkställbarheten i resten av det här avtalet.
  16.8 Detta avtal innehåller hela överenskommelsen mellan Dig och Oss rörande användning av NGIs Tjänster.
  16.9 Detta avtal har upprättats på engelska. Vid eventuell avvikelse mellan de betydelser i någon av de översatta versionerna av detta avtal och den engelska versionen, skall den mening som avses i den engelska versionen ha företräde.
  16.10 Inga avsägelser från villkoren av detta Avtal från vår sida skall användas som en avsägelse från överträdelser av detta Avtal.
  16.11 Om inget annat anges skall inget i detta Avtal skapa- eller tilldela några rättigheter eller andra fördelar för en tredje part.
  16.12 Inget i detta Avtal skall tolkas som ett skapande av en verksamhet, kompanjonskap, tillitskontrakt, förmyndare eller någon form av företag mellan Dig och Oss.


 17. Tillämplig lag

  Detta avtal skall regleras av och tolkas i enlighet med lagstiftningen på Maltas lagar och (såvida du inte är bosatt i Storbritannien) som du oåterkalleligen, och du lämnar oåterkalleligen, till Vår förmån, exklusiv behörighet för domstolarna på Malta för att lösa eventuella tvister (inklusive anspråk om kvittning och motkrav) som kan uppstå i samband med skapandet, giltigheten, verkan, tolkning eller utförande av, eller juridiska förbindelser som upprättas genom detta avtal eller på annat sätt uppstått i samband med detta avtal.

Detta avtal har uppdaterats den 2019-01-31.
Version 253

VAR VÄNLIG OCH SKRIV UT OCH BEHÅLL EN PAPPERSKOPIA AV DETTA AVTAL FÖR EGET BRUK.

 
Chatta
För närvarande spelar du med din bonus som du har på ditt konto. Detta är i linje med våra bonus villkor som du accepterade när du mottog din bonus. Vänligen läs våra bonus villkor för mer information.